Search
Close this search box.

УСЛУГИ

ОДРЖУВАЊЕ

По испорака, инсталација и пуштање во работа на системот, нудиме сервис и одржување. Подготвени сме да работиме заедно за да постигнеме услови кои се прилагодени на вашите барања и нашата понуда. Во секој случај, имате на располагање професионален, агилен и ефикасен тим кој ќе се грижи за одржување и сервисирање на комплетниот систем

За да се одржат нивните дизајнирани перформанси, филтерските системи треба редовно да се проверуваат и сервисираат.

Одржуваното решение за филтрација може да биде драматично за вашиот бизнис, проблемите може да варираат од зголемување на потрошувачката на енергија, потрошувачка на компримиран воздух, до непланирани интервенции за одржување и неочекуван прекин на процесот

Добриот режим на превентивно одржување и редовно сервисирање ќе ви помогне да ги намалите вкупните трошоци за сопственост и да обезбедите континуитет на работните операции.

УСЛУГИ

 • Заштита
 •  Консултации / Проектирање
 • Изведба
 • Перформанси
 • Комплетна услуга на лице место
 • Превентивно одржување

ПРИДОБИВКИ

 • Подобрување на ефикасноста
 • Подобрување на квалитетот
 • Заштеда на енергија
 • ISO сертификација
 • Професионална поддршка
 • Заштита на вработените, производството и животната средина
 • Избегнување непланиран застој во производството