Search
Close this search box.

Donaldson TORIT DCE

Donaldson патронски филтерски системи

Donaldson патронски филтерски системи

Како пронаоѓач на филтерски систенми со филтер патрони, Donaldson Torit® обезбедува најкомплетна палета на филтерски системи за патрони кои економично ја зголемуваат продуктивноста и ефикасноста на производството.
Нашите филтерски системи на патрони се дизајнирани да го фатат широкиот спектар на честички од прашина што можат да ги инхибираат производните средини.

Апликации:

Donaldson филтерски системи со вреќи

Нудиме комплетна линија на моќни филтерски системи со вреќи кои ја собираат прашината од производните процеси. Повеќе од 50 години филтерските системи со вреќи се користат за собирање индустриска прашина, обезбедувајќи целосен опсег на решенија од непријатната прашина до екстремно тешки прашински оптоварувања, притоа собраната прашина моѓе да се врати во производнмиот процес со што се намалуваат производните загуби а се обезбедува чиста и здрава работна околина. Наши најистакнати филтерски системи со вреќи се Dalamatic®, Unimaster®, Syvac кои го одржуваат производниот процес чист и неперкинат.

Апликации:

Donaldson филтерски системи за екстракција на магли и димови

Напредна технологија која ги собира субмикроничните загадувачи – маглите и димовите од металообработката на CNC машини. Donaldson Torit® разви широк опсег на екстрактори кои овозможуваат чист воздух за вработените и чиста работна средина како, чисти подови, незамастени и нелепливи работни површини.
Нaсобраната магла и димови од средствата за ладење преку напредната филтерска технологија се враќаат како кондензат во CNC машината и повторно се користат во понатамошните работни процеси

Апликации:

Donaldson “ATEX” опрема

Сè на Ваше барање, консултирајте се со нас !!!

Апликации: