Search
Close this search box.

Политика за приватност

Известување за приватност

Последно изменето: 22 март 2022 година

1. НАШИОТ ПРИСТАП

1.1 Оваа Известување за приватност поставува како ние, Евроскоп ДООЕЛ (понатаму наречен „Евроскоп“, „наш“ или „ние“) ги обработуваме личните податоци на посетителите и клиентите на нашата веб-локација („Корисник“).

2. ШТО СЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ (ПИИ)/ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

2.1 Лични податоци или ПИИ значи какви било информации кои се однесуваат на лице кое може да се идентификува директно или индиректно; може да вклучува име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, број на кредитна/дебитна картичка, IP адреса, податоци за локацијата, („Лични податоци“).

3. ЦЕЛИ ЗА КОИ ОБРАБОТУВАМЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

3.1 Евроскоп ќе ги обработува вашите лични податоци, во согласност со важечкиот закон, само за следните цели:
3.1.1 нудење на нашите стоки и обезбедување на нашите услуги за вас на персонализиран начин, на пример, можеме дајте предлози врз основа на вашите претходни пребарувања за да ви овозможат побрзо да ги идентификувате соодветните стоки и услуги;
3.1.2 овозможување на нашите добавувачи и даватели на услуги да извршуваат одредени функции во наше име, вклучувајќи процесирање на плаќање, верификација, технички, логистички или други функции, како што може да се бара, со цел да се исполнат вашите нарачки;
3.1.3 ви испраќаме маркетинг комуникации, со цел да ве информираме за нашите и нашите производи и услуги, за кои сметаме дека може да ве интересираат;
3.1.4 сервирање реклами на вашите уреди; доставување реклами врз основа на вашите интереси утврдени од вашите минати пребарувања, посети на подстраници и купувања на нашите веб-локации и други податоци добиени преку употреба на „колачиња“ поставени на вашите уреди. Ве молиме погледнете ја нашата изјава за колачиња подолу.
3.1.5 обезбедување на безбедноста на вашата сметка и нашиот бизнис, спречување или откривање измами или злоупотреби на нашата веб-локација, на пример, со барање информации за верификација со цел да се ресетира лозинката на вашата сметка;
3.1.6 развивање и подобрување на нашите производи и услуги, на пример, со прегледување на посетите на нашата веб-локација и нејзините различни потстраници, побарувачката за одредени стоки и услуги;
3.1.7 да се усогласат со важечкото законодавство, на пример, како одговор на барање од суд или регулаторно тело, кога таквото барање е поднесено во согласност со законот;
3.2 Основите за обработка на вашите лични податоци за целите опишани погоре ќе вклучуваат:
3.2.1 исполнување на договорот што го имаме склучено со вас;
3.2.2 за легитимните деловни интереси на Евроскоп;
3.2.3 ни дадовте ваша согласност или
3.2.4 за усогласување со законска обврска на која подлежи Евроскоп.

4. ОТКРИВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА КЛИЕНТ

4.1 Постојат околности кога сакаме да ги откриеме или сме принудени да ги откриеме вашите лични податоци на трети страни. Ова ќе се случи само во согласност со релевантниот применлив закон и за целите наведени погоре. Овие сценарија може да вклучуваат обелоденување:
4.1.1 до нашите подружници, филијали или придружни канцеларии;
4.1.2 на нашите аутсорсинг даватели на услуги или добавувачи за да го олеснат обезбедувањето на нашите услуги или стоки;
4.1.3 на нашите рекламни партнери кои ни овозможуваат да испорачаме рекламирање;
4.1.4 на трети лица даватели на услуги и консултанти со цел да се заштити безбедноста или интегритетот на нашиот бизнис, вклучувајќи ги и нашите бази на податоци и системи и од причини за деловна континуитет;
4.1.5 на друго правно лице, на привремена или трајна основа, за целите на заедничко вложување, соработка, финансирање, продажба, спојување, реорганизација, промена на правната форма, распуштање или сличен настан. Во случај на спојување или продажба, вашите лични податоци трајно ќе бидат префрлени на компанија наследничка;
4.1.6 до јавните органи каде што сме обврзани со закон да го сториме тоа.

5. МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

5.1 Можеме да ги пренесеме вашите лични податоци на трета страна во земји надвор од земјата во која првично биле собрани за понатамошна обработка во согласност со целите наведени во став 3 погоре. Конкретно, вашите лични податоци може да се пренесат низ Евроскоп и до нашите аутсорсинг даватели на услуги лоцирани во странство. Во овие околности, ние, онаму каде што тоа го бара важечкиот закон, ќе обезбедиме дека вашите права за приватност се соодветно заштитени со соодветни технички, организациски, договорни или други законски средства.

6 ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вашите лични податоци ќе се чуваат се додека е разумно потребно за целите наведени погоре или како што се бара со важечкиот локален закон. Ве молиме контактирајте со нас за дополнителни детали за важечките периоди на задржување.

7. ПРАВА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Законот за приватност на податоците им обезбедува на поединците во одредени земји бројни права, вклучувајќи го правото на: пристап, поправка, бришење, ограничување, транспортирање и приговор на обработката на нивните лични податоци. Поединци, исто така, може да имаат право да поднесат жалба до релевантниот орган за заштита на приватноста на податоците доколку веруваат дека нивните лични податоци не се обработуваат во согласност со важечкиот закон за приватност на податоците.

8. ДЕЦА

Ве молиме имајте предвид дека оваа веб-локација не е наменета за деца на возраст под 13 години.

9. ИЗЈАВА ЗА КОЛАЧИ

Што точно се колачиња?
Со цел да ги собереме информациите како што е опишано погоре, може да користиме колачиња и слична технологија на нашата веб-локација.
Колачето е мал дел од информациите што се испраќаат до вашиот прелистувач и се складираат на хард дискот, мобилниот телефон или друг уред на вашиот компјутер.
Можете да го поставите вашиот прелистувач да ве известува кога ќе примите колаче. Ова ви овозможува да одлучите дали сакате да го прифатите или не. Сепак, некои од услугите и функциите понудени преку веб-локациите може да не функционираат правилно ако вашите колачиња се оневозможени.
Колачињата може да бидат колачиња од прва или трета страна.
· прва страна: колачиња кои веб-локацијата што ја посетувате ги места на вашиот компјутер
· трета страна: колачиња поставени на вашиот компјутер преку веб-локацијата, но од трети страни

Колачињата поставени на нашата страница
Ние ги користиме следните колачиња од прва и трета страна нашата веб-локација:
Строго неопходни колачиња: овие колачиња се неопходни за да ви овозможат да се движите низ веб-локацијата и да ги користите нејзините карактеристики. Без овие колачиња, услугите што сте ги побарале не може да се обезбедат. Тие се бришат кога ќе го затворите прелистувачот. Ова се колачиња од прва страна.
Колачиња за изведба: овие колачиња собираат информации во анонимна форма за тоа како посетителите ја користат нашата веб-страница. Тие ни овозможуваат да го препознаеме и броиме бројот на посетители и да видиме како посетителите се движат низ страницата кога ја користат и приближните региони од кои ја посетуваат. Ова се колачиња од прва страна.
Колачиња за функционалност: овие колачиња овозможуваат веб-локацијата да ги запомни вашите избори (како што се вашето корисничко име, јазик или регионот во кој се наоѓате) и обезбедуваат подобрени, повеќе лични карактеристики.
Овие колачиња може да се користат и за запомнување на промените што сте ги направиле во големината на текстот, фонтовите и другите делови од веб-страниците што можете да ги приспособите. Информациите што ги собираат овие колачиња може да бидат анонимизирани и тие не можат да ја следат вашата активност на прелистување на други веб-локации. Ова се колачиња од прва страна.
Колачиња за таргетирање: овие колачиња се користат за доставување реклами порелевантни за вас и вашите интереси. Тие исто така се користат за да се ограничи бројот на пати кога ќе видите реклама, како и да помогнат во мерењето на ефективноста на рекламната кампања. Тие се обично колачиња од трета страна, поставени од рекламни мрежи со дозвола на операторот на веб-локацијата. Тие се сеќаваат дека сте посетиле веб-локација и овие информации се споделуваат со други организации како што се огласувачите. Доста често, колачињата за таргетирање или рекламирање ќе бидат поврзани со функционалноста на страницата обезбедена од другата организација.

10. АНАЛИТИКА НА ВЕБ СТРАНИЦА

Евроскоп соработува со Google за да врши одредени анализи на веб-локации кои користат колачиња. Информациите генерирани од колачето за вашето користење на оваа веб-локација генерално се пренесуваат на серверот на Google во Соединетите Американски Држави и Европа и се зачувуваат таму. Во име на Евроскоп, Google ќе ги користи овие информации за да го оцени вашето користење на веб-страницата, да состави извештаи за активностите на веб-локацијата и да дава дополнителни услуги за Евроскоп во врска со користењето на веб-локацијата и Интернетот.
Евроскоп ја користи функцијата User-ID на Google Analytics, која ни овозможува да следиме индивидуални корисници низ повеќе уреди и сесии користејќи ги нашите веб-локации. Политиката за приватност на Google можете да ја видите овде: https://policies.google.com/privacy?hl=en,со повеќе информации лоцирани овде: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (вклучувајќи информации за како да контролирате како информациите се споделуваат преку вашите поставки за реклами) и овде: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
Можете да го спречите собирањето на податоците генерирани од Google Analytics во врска со вашата употреба на нашите веб-локации (вклучувајќи ја вашата IP адреса) и обработката на овие податоци со преземање и инсталирање на додатокот за прелистувач, со повеќе информации за тоа како можете да изберете надвор од собирањето податоци на Google Analytics како што е наведено овде: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Оваа врска дава упатства за инсталирање колаче за откажување на вашиот уред. Како резултат на тоа, собирањето податоци од Google Analytics е спречено во иднина за нашата веб-локација и за овој прелистувач се додека колачето за откажување останува инсталирано во вашиот прелистувач.
Ако стигнете до една од нашите веб-локации преку реклама на Евроскоп контролирана од Google, Google AdWords поставува колаче на вашиот компјутер. Колачето се користи за следење на бројот на кликови на реклама.
Ако не сакате да учествувате во следењето, можете да го одбиете поставувањето на соодветното колаче со помош на поставка на прелистувачот што генерално го деактивира автоматското поставување на колачиња. Имајте предвид дека не смеете да ги избришете соодветните колачиња за откажување ако сакате да продолжите да спречувате снимање на податоците од мерењето. Ако ги избришете сите колачиња во вашиот прелистувач, мора повторно да ги поставите сите потребни колачиња за откажување.

Колачиња и откажување
Кога ќе пристигнете на нашата веб-локација ќе се појави скокачка порака која ве информира дека сакаме да поставиме колачиња на вашиот уред. Ако вие или некој друг корисник на вашиот компјутер сакате да ја повлечете вашата согласност во секое време, можете да го направите тоа со менување на поставките на вашиот прелистувач, во спротивно ќе претпоставиме дека сте задоволни што добивате колачиња од нашата веб-локација. За повеќе информации, посетете ги www.allaboutcookies.org и http://www.youronlinechoices.com/uk/.
на домотИзвестување за приватност