Search
Close this search box.

Контакт

Михаило Ичев

B.SC./Mech.Eng

Генерален менаџер

Панче Петровски

Mech.Eng

Продажба

Наталија Илиевска-Стефков

Економист

Продажба

Друштво за производство, трговија и услуги ЕВРОСКОП Дооел Експорт – Импорт Скопје